Demans bir yaşlılık hastalığı olarak bunama’nın diğer adıdır. 

DEMANS

Demans hastalığı (bunama), zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur. Genellikle 50 yaşının üzerinde ortaya çıkan bu hastalık çoğu kez yavaş ilerler.

Hastalık nedeniyle beyin bilgi,davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında yetersiz kalır.

EN SIK NEDENİ ALZHEİMER

Demansın en sık görülen nedeni, tüm demans hastaların en an yarısının muzdarip olduğu Alzheimer hastalığıdır.

Bununla birlikte, beyni zayıflattığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık vardır.

Ailesinde demans ve kronik psikiyatrik hastalıklar olanlar, kronik depresyonu olanlar, beyin damar hastalığı risk faktörleri olanlar, kronik kafa travması geçirenler ve özellikle 80 yaşın üzerinde olanlarda görülebilen hastalıktır.

BELİRTİLERİ

Başta unutkanlık olmak üzere, dil, beceri, yönelim konularında yaşanan yetersizlikler; kişilik ve davranış değişimleri, bağımsızlığı yitirme gibi durumlar demans hastalığının belirtileridir.

TEDAVİSİ VAR MI?

Hipotiroidi, hidrosefali, depresyon, vitamin eksiklikleri gibi, bir nedene bağlı olarak gelişen demansların tedavisi olabilir. Diğer demanslarda kesin tedavi olmayıp,amaç ilerlemenin yavaşlatılmasıdır.

DEMANS-ALZHEİMER BAĞLANTISI

İkisinin arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilebilir; her demans Alzheimer hastalığı değildir ama her Alzheimer hastalığı demanstır.

Alzheimer hastalığı dışında demansa neden olan bir çok hastalık ve durum vardır.

PAYLAŞ